Kategorie
Brak kategorii

Artykuł pierwszy

Warto pracować bezpiecznie

Ostatnia wyprawa w praktyce

Case study - Szkolenie

Kim jest klient?

Boccard jest jedynym integratorem przemysłowym na rynkach ropy naftowej i gazu, a także jądrowym, energetycznym i przemysłowym. Nie tylko tworzy własne instalacje, lecz także nadzoruje montaż instalacji w nowo powstałych fabrykach. Zajmuje się konserwacją i utrzymaniem instalacji na terenach istniejących fabryk.

Jakie ma wyzwania i potrzeby?

Podwykonawstwo dla firm o wysokich standardach bezpieczeństwa w miejscu pracy wiązało się z problemami z dostosowaniem się pracowników do tych norm. Ciągłym wyzwaniem jest także budowanie wśród kadry przekonania o konieczności dbania o wysokie standardy bezpieczeństwa, a zatem nauczenie dozoru, jak je wdrażać w pracy z podległymi im pracownikami. Organizacja cały czas mierzyła się z rzeczywistością wypadków w miejscu pracy. Przeprowadzone przez MindLab badanie potrzeb wykazało też systemowe trudności z tworzeniem i prowadzeniem projektów zgodnych z ideą bezpiecznej pracy – czyli brak połączenia między tymi, którzy planują projekt i jego koszty a wykonawcami – tymi, którzy mają je realizować. To powodowało że powstawały projekty, których nie dało się zrealizować bezpiecznie.

Postawiony cel

Wraz z Boccard chcieliśmy stworzyć projekt, który wśród dozoru każdego szczebla będzie zwiększał świadomość konieczności dbania o bezpieczeństwo i budowania świadomości bezpieczeństwa wśród podległych im pracowników.

Nasze działania/ rozwiązanie

Działania rozpoczęliśmy od zbadania potrzeb pracowników – trenerzy MindLab odwiedzili objęte programem zakłady i budowy. Rozmawiali z pracownikami o wypadkach i trudnościach, z jakimi borykają się w tym obszarze. Na bazie tego badania powstał program Przywództwo dla bezpieczeństwa, opierający się głównie na 2-dniowych, dopasowanych do potrzeb pracowników, szkoleniach. Ważnym dla nas było uwzględnienie realiów zastanych na budowach i w fabrykach oraz posługiwanie się rzeczywistymi opisami przypadków. W trakcie szkoleń położyliśmy też nacisk na realne zobowiązania i wdrożenia wśród uczestników – dlatego drugi dzień szkolenia owocował wypracowaniem nowych, konkretnych rozwiązań w organizacji. Na podstawie tych propozycji powstała lista rekomendacji, która następnie po przedstawieniu zarządowi znalazła odzwierciedlenie w realnych działaniach firmy.

Podsumowanie

Uświadomienie pracownikom, że warto pracować bezpiecznie nie jest trudne – każdy, kto widział taki wypadek, zdaje sobie z tego sprawę. Dużo trudniej jest połączyć biznes i jego realia z działaniami związanymi z budowaniem bezpiecznego środowiska pracy. I to nam się udało – zaszczepiliśmy komunikację i budowanie strategii na rzecz tworzenia rentownych i bezpiecznych projektów w firmie.

Case study - Event

Kim jest klient?

Działalność ORLEN Południe S.A. koncentruje się na produkcji i sprzedaży biopaliw i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników. Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk na rozwój know-how i szereg działań optymalizacyjnych stanowią podstawę do rozwoju Spółki ORLEN Południe w kierunku biorafinerii. Uzupełnieniem oferty są produkty uzyskiwane podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów.

Jakie ma wyzwania i potrzeby?

W ramach organizowanego co roku dla wszystkich pracowników Dnia bezpieczeństwa Orlen poszukuje niestandardowych i nowych rozwiązań zachęcających pracowników nie tylko do aktywności, lecz także do refleksji na temat bezpieczeństwa w pracy. Firma nie chce, by był to kolejny nudny dzień wolny od pracy, dlatego zaprasza MindLab do współpracy.

Postawiony cel

Orlen chce stworzyć fajną zabawę połączoną z tematyką bezpieczeństwa – sprawić, by ludzie się dobrze bawili i grając, rywalizowali o najlepszy wynik – zabawa ma być zaprojektowana w taki sposób, by uczestnik, który zbierze najwięcej punktów, jednocześnie najbardziej zadbał o swoje bezpieczeństwo.

Nasze działania/ rozwiązanie

W ramach współpracy tworzymy pomysł przeprowadzenia turnieju w grę Ostatnia Wyprawa. Nasi trenerzy w różnych lokalizacjach przeprowadzają rozgrywki. Uczestnicy z największą liczbą punktów otrzymali nagrody. Dzięki temu zbudowaliśmy poczucie, że dbanie o bezpieczeństwo swoje i współpracowników opłaca się i przynosi dużo korzyści.

Podsumowanie

Ostatnia Wyprawa to świetne, wciągające i nieszablonowe narzędzie, które samo w sobie jest na tyle atrakcyjne, że nadaje się do eventów – głębokość omówienia można dopasować do rodzaju wydarzenia, więc nie ma ryzyka, że uczestnicy eventów poczują się przytłoczeni merytoryką. Proste zasady gry i atrakcyjna forma powodują, że ludzie bez problemu wchodzą w świat gry i bawią się niezależnie od wieku i sprawowanego stanowiska.

  Porozmawiajmy o grze

  Pozostańmy w kontakcie

  Masz pytania? Wątpliwości? Pomysły? Nie znalazłeś/-aś informacji, która Cię interesuje? Chcesz porozmawiać o możliwościach współpracy?
  Skontaktuj się i porozmawiaj z nami.

  Siedziba

  Limanowskiego 31/15
  30-557 Kraków
  biuro@mindlab.pl
  12 292 75 83